1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Obrazovna upisna politika TK u javnoj raspravi

PDF Ispis E-mail

Postavljeno na Četvrtak, 14 Mart 2013 15:58

Ažurirano Četvrtak, 14 Mart 2013 15:58


Iako je na jučerašnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona Vlada smijenjena, do odluke Ustavnog suda FBiH ona je nastavila sa radom i donijela nekoliko važnih odluka. Izdvajamo slijedeće:

NOVA I BOLJA RADNA MJESTA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Okvirni program mjera za "Nova i bolja radna mjesta". Naime, Tuzlanski kanton je i prije pojave recesije imao duboke strukturne poremećaje tržišta rada, što Vladi nameće obavezu da se snažnije suoči sa izazovima alarmantne nezaposlenosti. Program mjera "Nova i bolja radna mjesta" konkretan je odgovor Vlade Tuzlanskog kantona na probleme nezaposlenosti u kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj ravni. Osnovu Programa čini konceptualno opredjeljenje da se otvaranje "novih i boljih radnih mjesta" može ostvariti kombinacijom mjera optimizacije korištenja raspoloživih resursa i pokretanja investicija, posebno u javnom sektoru, i sa fokusom na infrastrukturu. Kratkoročne mjere, prije svega, podrazumijevaju očuvanje postojećih radnih mjesta, te stvaranje pretpostavki za kreiranje novih radnih mjesta boljim organiziranjem javnog sektora i optimalnim korištenjem raspoloživih javnih resursa i to na područjima tržišta rada,
upravljanja poticajima i artikuliranja fiskalnog kapaciteta Kantona. Srednjoročne mjere se odnose na konkurentnost malih i srednjih preduzeća i obuhvataju djelovanje na područjima upravljanja javnim resursima, upravljanja javnim investicijama, inicijativa "gazele" i sektorski ciljevi iz oblasti ekonomske strukture i razvoja. Dugoročno, Vlada TK treba da započne pripreme za izradu Strategije razvoja za period 2014 - 2020., koja će biti osnova za angažovanje sredstava IPA II fondova. Ove mjere obuhvataju djelovanje na područjima pripreme za prihvatanja podrške EU za period 2014 -2020., obrazovanje i istraživanje, novi sektori i direktne strane investicij. Naravno za realizaciju zacrtanih ciljeva neophodno je postizanje društvenog konsenzusa i jačanje institucionalnih kapaciteta za razvoj našeg kantona. Slijedeći veoma važan korak je izrada Akcionih planova svih resora, sa jasno naznačenim mjerama odnosno aktivnostima,  nosiocima aktivnosti, sredstvima potrebnim za realizaciju, izvorima sredstava kao i rokovima realizacije, a koji će se usvojiti odmah po usvajanju Budžeta za 2013 godinu.

JAVNA RASPRAVA O OBRAZOVNOJ UPISNOJ POLITICI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Obzirom na značaj Nacrta dokumenta Obrazovne upisne politike na području Tuzlanskog kantona za školsku 2013./2014. godinu Vlada Kantona je danas prihvatila Program o održavanju javne rasprave u vezi sa ovim aktom. Naime, Vlada Tuzlanskog kantona je u mjesecu februaru usvojila nacrt dokumenta Obrazovne upisne politike na području Tuzlanskog kantona za školsku 2013/2014. godinu, a koji razmatra upisnu politiku za Univerzitet u Tuzli i srednje škole na području Tuzlanskog kantona. U dokumentu su predložene dvije varijante za upis studenata na Univerzitet u Tuzli u školskoj 2013/2014. godini, sa mogućnošću da Univerzitet i sve organizacione jedinice Univerziteta daju svoje prijedloge i sugestije na ponuđeni nacrt dokumenta. Imajući u vidu značaj upisne politike, te potrebu aktivnog uključivanja Univerziteta u Tuzli, škola, privrednih društava, Privredne komore, Službe za zapošljavanje i slično, opredjeljenje Ministarstva i Vlade je da se organizuje javna rasprava, održi okrugli sto, a potom sumiraju rezultati javne rasprave, kako bi se došlo do kvalitetnijih rješenja u oblasti upisne politike u srednje škole i na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli.

Vlada je na svojoj sjednici realizovala slijedeći dnevni red:


1.    Razmatranje Elaborata o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta TK sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
Obrađivač: Centralna popisna komisija

2.    Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave  za inspekcijske poslove  za period 01.01.-31.12.2012. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

3.    Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području TK u 2012. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4.    Razmatranje Programa rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2013. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5.    Razmatranje prijedloga Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja TK;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6.    Razmatranje teksta Sporazuma o saradnji između Ministarstva sigurnosti BiH i Vlade TK;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

7.    a) Razmatranje Strateškog plana rada Ureda za internu reviziju za period 2013. – 2015. godina;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Ureda za internu reviziju za 2013. godinu;
Obrađivač: Ured za internu reviziju

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Vlade TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade

9.    Razmatranje prijedloga i donošenje Okvirnog programa mjera za „Nova i bolja radna mjesta“ – konačna verzija;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

10.    Razmatranje Informacije o kapacitetima prehrambene industrije i zastupljenosti njenih proizvoda u trgovačkim objektima na području TK u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11.    Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva razvoja i poduzetništva za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

12.    Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13.    Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva za boračka pitanja za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

14.    Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove obitelji na području TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava udruženjima boračke populacije TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

16.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17.    a) Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec februar 2013. godine;
b) Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec februar 2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

18.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za period januar – mart 2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

19.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Anexa IV Ugovora o komisionom kreditu;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

20.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju procijenjene početne vrijednosti službenih vozila i prihvatanju teksta javne licitacije za prodaju službenih vozila;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju komisije za javnu licitaciju – prodaju službenih motornih vozila;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

21.    Razmatranje prigovora na Rješenje Vlade TK;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

22.    Razmatranje prigovora na Rješenje Vlade TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23.    Razmatranje prijedloga ocjene o radu v.d. policijskog komesara za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

24.    Kadrovska pitanja.