1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vlada RS snažno podupire zapošljavanje

PDF Ispis E-mail

Postavljeno na Četvrtak, 25 April 2013 07:55

Ažurirano Četvrtak, 25 April 2013 07:55

Vlada Republike Srpske juče je, na 8. sjednici, u Banjoj Luci, utvrdila Prijedlog zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Ovim zakonom uređuju se načela, principi i subjekti koji pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, donošenje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj, organizaciona struktira, zadaci i način rada Savjeta i agencija, kao i druga pitanja od značaja za njihov razvoj.

Cilj ovog zakona je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, podsticanje osnivanja, rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća, povećanje njihove konkurentnosti stvaranjem inovacija i razvijanjem svijesti o značaju MSP i preduzetništva za ekonomski razvoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

Razlozi za donošenje Zakona sadržani su u potrebi da se preciziraju i otkolone nejasnoće pojedinih zakonskih rješenja koje su uočene tokom promjene važećeg Zakona.

Bilo je potrebno proširiti ovlaštenja komisije, riješiti pitanje sukoba interesa u javnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave, zabranu vršenja funkcije nakon prestanka mandata, propisati nove zakone za izricanja prekršajne sankcije, precizirati odredbe o sastavu Komisije, kao i postojeće odredbe uskladiti sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima u pogledu naziva organa upravljanja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o javnim putevima.

Ovim Zakonom uvodi se obaveza donošenja Strategije razvoja mreže javnih puteva, koja ne obuhvata lokalne puteve i ulice u naselju. Takođe, ovim Zakonom uvodi se termin upravljač puta koji ne može biti javno preduzeće, koncesionar, drugo pravno lice ili nadležna jedinica lokalne samouprave.Upravljanje javnim putevima obuhvata planiranje, izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i zaštitu javnih puteva koje vrši upravljač puta. Zakonom precizno je razdvojena nadležnost za upravljanje javnim putevima prema njihovom značaju za saobraćaj, tako da auto-putevima, brzim putevima, magistralnim i regionalnim putevima upravlja javno preduzeće, koncesionar ili drugo pravno lice, a jednica lokalne-samouprave nadležna je za upravljanje lonalnim putevima i ulicama u naselju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima i načinu realizacije programa podrške investicijama i zapošljavanju. Uredbom se uređuju uslovi i način stimulisanja i podrške direktnim investicijama i povećanju zaposlenosti na teritoriji Republike Srpske, kriterijumi za dodjelu sredstava, dinamika isplate dodijeljenih sredstava i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti Republike Srpske kroz priliv direktnih investicija sa ciljem zapošljavanja na nova radna mjesta, transfer novih znanja i tehnologija i ujednačavanja regionalnog razvoja Republike Srpske. Novo zapošljavanje imaće za posljedicu smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje socijalne stabilnosti, dok će podrškom novim investicijama Republike Srpska jačati svoju aktivnost na planu podrške privredi, a ujedno uticati i na pokretanje značajnih investicionih projekata, što su bili osnovni razlozi za donošenje Uredbe.

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o obilježavanju globalne akcije „Svjetska nedjelja bezbjednosti saobraćaja“. Zadužuju se Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske, JP „Putevi Repulike Srpske“, JP „Autoputevi Republike Srpske“, Auto - moto savez Republike Srpske, Crveni krst Republike Srpske da u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama provedu aktivnosti na obilježavanju Svjetske nedjelje bezbjednosti saobraćaja.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju u vezi sa potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije radi jačanja veza matice i pripadnika dijaspore sa teritorije Republike Srpske i Republike Srbije. Vlada je dala saglasnost za potpisivanje „Memoranduma o saradnji između Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije radi jačanja veza matice i pripadnika dijaspore sa teritorije Republike Srpske i Republike Srbije“. Memorandum će, u ime Vlade Republike Srpske, potpisati predsjednica Vlade Željka Cvijanović.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o radu Odbora za regulatornu reformu. Zadužuju se resorna ministarstva da razmotre stavove Odbora za regulatornu reformu navedene u informaciji i preduzmu aktivnosti iz svoje resorne nadležnosti, koje su objektivno prihvatljive, a u cilju rasterećenja poslovne zajednice.

Vlada Republike Srpske smatra da je posljednjim izmjenama Zakona o administrativnim taksama Bi ХХH („Službeni glasnik BiH“ 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08 i 98/12) došlo do značajanog opterećenja za poslovne subjekte i podržava inicijativu poslovne zajednice da se iste preispitaju i vrate na prethodni nivo, a uzimajući u obzir prisutnu ekonomsku krizu. Zadužuje se Ministarstvo finansija Vlade Republike Srpske da, u vezi s prethodno navedenim, pokrene inicijativu prema Savjetu ministara BiH i Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Na prijedlog Komisije za izbor perspektivnih sportista, sportista sa invaliditetom i potencijalnih olimpijskih kandidata, ministrica porodice, omladine i sporta je dana, 26.03.2013. godine, donijela odluku kojom se usvaja prijedlog Komisije o izboru 57 sportista, a kojima se dodjeljuje stipendija za 2013. godinu kao perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Stipendije na mjesečnom nivou iznosi: za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom – 130,00 KM i za potencijalne olimpijske kandidate – 200,00 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog rješenja o odobravanju realokacije sredstava Budžetske rezerve u iznosu od 10.000,00 KM, Republičkom sekretarijatu za vjere, za sanaciju štete na Franjevačkom samostanu na Petrićevcu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Projekat „Podrška sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika“, koji se odnosi na sufinansiranje 655 nezaposlenih lica i to: 105 pripravnika sa visokom stručnom spremom, 20 pripravnika sa višom stručno spremom i 530 pripravnika sa srednjom stručnom spremom.

Finansiranje Projekta vršiće se na način da Vlada Repubile Srpske učestvuje u iznosu od 1.995.534,60 KM, a ostatak sredstava u iznosu od 855.208,80 KM obezbjeđuju poslodavci, tako da ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.850.743,40 KM.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Ministarstvo porodice omladine i sporta i Ministarstvo finansija.

Na osnovu ove Odluke Upravni odbor JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske će donijeti odluku o usvajanju Projekta i raspisivanju Javnog poziva. Realizacija Projekta će početi u drugom kvartalu 2013. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Projekat podrške zapošljavanju u poljoprivredi Republike Srpske u 2013. godini, koji se odnosi na zapošljavanje 550 nezaposlenih lica.

Cilj projekta je stimulisanje samozapošljavanja i zapošljavanje u poljoprivredi,

uključujući i preradu poljoprivrednih proizvoda i integracija u tržište rada, s ciljem sprečavanja dugoročne nezaposlenosti i socijalne isključenosti.

Finansiranje Projekta vršiće se na način da Vlada Republike Srpske učestvuje u iznosu od 3.300.000,00 KM, a sredstava u iznosu od 625.000,00 KM obezbijediće se iz Projekta podrške mrežama socijalne zaštite i zapošljavanju SSNESP, tako da ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.925.000,00 KM.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske-Jedinica za koordinaciju Projekta i Ministarstvo finansija.

Na osnovu ove Odluke Upravni odbor JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske će donijeti odluku o usvajanju Projekta i raspisivanju Javnog poziva. Realizacija Projekta će početi u drugom kvartalu 2013.godine.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o davanju saglasnosti na Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske.

Daje se saglasnost na Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u 2013.godini, koji se odnose na sufinansiranje 2.927 nezaposlenih lica od NK do VSS.

Projekat predviđa sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja kod poslodavaca za

ukupno 2.927 lica iz ciljne grupe. Sufinansira se zapošljavanje i samozapošljavanje u

nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama i razvijenim i srednje razvijenim

opštinama.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o davanju saglasnosti na Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca „Zajedno do posla“.

Projektom se predviđa direktna podrška zapošljavanju 938 lica iz ciljne grupe i to na način da će se finansijski podržati zapošljavanje 684 nezaposlena lica kod poslodavaca i podržati samozapošljavanje 254 nezaposlena lica iz ciljne grupe.

Za zapošljavanje kod poslodavaca namjeravaju se odobriti bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 3.000 KM po nezaposlenom licu, za samozapošljavanje demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida bi se odobravala sredstva u iznosu od 4.500 KM po nezaposlenom licu i za samozapošljavanje djece poginulih boraca VRS 5.000 KM po nezaposlenom licu.

Finansiranje Projekta vršiće se na način da Zavod za zapošljavanje Republike Srpske učestvuje u iznosu od 7.000.000,00 KM, a sredstva u iznosu od 1.099.000,00 KM iz Projekta podrške mrežama socijalne zaštite i zapošljavanju (SSNESP), tako da ukupna vrijednost iznosi 8.099.000,00 KM.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko invalidske aštite, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske –Jedinica za koordinaciju Projekta i Ministarstvo finansija.

Na osnovu ove Odluke Upravni odbor JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske će donijeti odluku o usvajanju Projekta i raspisivanju Javnog poziva. Realizacija projekta će početi u drugom kvartalu 2013. godine.