1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Informacija sa 35. sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona

PDF Ispis E-mail

Postavljeno na Četvrtak, 25 April 2013 11:42

Ažurirano Četvrtak, 25 April 2013 11:42

U utorak, 23.04.2013. godine, održana je 35. redovna sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona. Sjednica je započela u 10:18, a završena u 22:26 sati, uz učešče svih 30 poslanika.

Na početku sjednice poslanik Farko Hodžić je za skupštinskom govornicom izjavio za javnost da su on i Ekrem Prošić istupili iz redova SDP-a i da su osnivači nove stranke „Demokratske fronte“, te kako od ove sjednice djeluju kao nezavisni poslanici u okviru novoosnovanog kluba nezavisnih poslanika (predsjednik kluba bit će Farko Hodžić). Tako klub SDP umjesto dosadašnjih 8 od ovog trenutka ima 6 poslanika, ali se u nastavku pokazalo da dosadašnja parlamentarna većina ostaje stabilna jer je podržavaju i po 2 poslanika Stranke za BiH i DNZ.

Prijedlog Kolegija da se ograniči rad Skupštine u jednom danu do 17 sati, zbog prakse da sjednice predugo traju a što je rezultiralo održavanjem više nastavaka sjednica u zadnjem vremenu, nije dobio potrebnu većinu glasova (15 ZA; 9 PROTIV; 4 SUZDRŽANA).

Na 35. sjednici je obrađeno svih 12 planiranih tačaka, a najveću pažnju i višesatnu raspravu izazvala je tačka Izbor i imenovanja u okviru koje se trebao izabrati Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara. Razmatrana su i usvojena dva zakonska akta, Prijedlog Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju, kao i Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu.

Na sjednici je realizovan slijedeći Dnevni red:

1. Poslanička pitanja

Poslanička pitanja postavili su: Elvira Abdić-Jelenović, Farko Hodžić, Husein Rošić, Sead Kadić, Damir Hodžić, Mirvet Beganović, Kasim Mulalić, Nijaz Hušić, Ismet Dolić, Mira Ljubijankić, Asim Kamber, Ivan Prša, Muhamed Dervić, Jusuf Bajraktarević, Esad Bašagić, Nermin Bećirbegović i Ekrem Prošić.

2. Izvod iz zapisnika sa 34. redovne i II tematske sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona

Izvod iz zapisnika sa 34. redovne sjednice usvojen jednoglasno, bez primjedbi na sadržaj, sa 26 glasova ZA.

Izvod iz zapisnika sa II tematske sjednice usvojen, bez primjedbi na sadržaj, sa 25 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN.

3. Izbor i imenovanja

Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara

Na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja Skupštine, nakon 4 sata rasprave, imenovan je Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara sa 19 glasova ZA, 7 PROTIV i 4 SUZDRŽANA.

 


4. Program rada Skupštine USK-a za 2013. godinu

Radi korekcija i dopuna predloženog materijala Kolegij je odlučio, nakon sata rasprave, odgoditi izjašnjavanje o Programu rada Skupštine USK-a za 2013. godinu za slijedeću sjednicu. Zaključak je usvojen sa 24 glasa ZA i 1 PROTIV.

 

5. Prijedlog Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija

Zakon o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija je nakon kraće rasprave usvojen sa 19 glasova ZA, 2 PROTIV i 3 SUZDRŽANIH.

 

6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju

Kvalitetna priprema i javna rasprava rezultirala je jednoglasnim usvajanjem Zakona o prostornom uređenju i građenju, bez rasprave, sa 22 glasa ZA.

 

7. Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu

Izvještaj nakon skoro 2 sata rasprave usvojen jednoglasno sa 24 glasa ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH.

 

8. Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu

Informacija uz prijedlog mjera i zaključke komisija usvojena jednoglasno sa 25 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH.

 

9. Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona

Informacija uz prijedlog mjera i zaključke komisija usvojena jednoglasno sa 25 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH.

 

10. Informacija o stanju vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona

Informacija uz prijedlog mjera i zaključke komisija usvojena jednoglasno sa 25 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH.

 

11. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu

Informacija uz prijedlog mjera i zaključke komisija usvojena jednoglasno sa 25 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH.

 

12. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu

Informacija uz prijedlog mjera i zaključke komisija usvojena jednoglasno sa 25 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH.