1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Najava 56.sjednice Vlade HNŽ/K

PDF Ispis E-mail

Postavljeno na Utorak, 25 Februar 2014 11:25

Ažurirano Utorak, 25 Februar 2014 11:25

Danas, 25. veljače 2014. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  HNŽ (Ulica Hrvatske mladeži bb) u 11,00 sati, održat će se 56. sjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije.

PREDLOŽENI DNEVNI RED 56. SJEDNICE VLADE HNŽ-a

1.Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju (po skraćenom postupku),

2.Prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNŽ,

3.Nacrt Zakona o morskom ribarstvu,

4.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi,

5.Nacrt Zakona o radu,

6.Uredba o postupku dodjele koncesija,

7.Uredba o naknadi troškova upravnog postupka,

8.Uredba o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu,

9.Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekta javno-privatnog partnerstva,

10.Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva,

11.Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekta javno-privatnog partnerstva,

12.Informacija Agencije za privatizaciju HNŽ o poduzetim aktivnostima za naplatu ugovorne kazne po presudi Općinskog suda u Mostaru,

13.Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ za razdoblje 1.1.-30.9.2013. godine,

14.Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na Statut Fonda za zaštitu okoliša HNŽ,

15.Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora JP Šumsko-gospodarskog društva „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar,

16.a) Informacija Ministarstva prometa i veza o izradi daljinara sa minimalnim vremenima vožnje na cestama HNŽ,

b)Odluka o načinu implementacije sredstava osiguranih od naknada za obavljanje tehničkih pregleda vozila za 2013. godinu,

17.a) Razmatranje prijedloga Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine boksita na ležištu „Jasenjani“ Grad Mostar,

b)Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine boksita na ležištu „Jasenjani“ Grad Mostar i produženje roka za potpisivanje Ugovora,

18.a)Razmatranje prijedloga Aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine šljunka na lokaciji „Jasenica-Duge Njive“ Grad Mostar,

b)Odluka o davanju suglasnosti na Aneks br. 1 Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine šljunka na lokaciji „Jasenica-Duge Njive“ Grad Mostar,

19.Odluka o načinu utvrđivanja, načinu i rokovima plaćanja koncesione naknade za eksploataciju mineralne sirovine na području HNŽ,

20.Razmatranje Inicijative ministra gospodarstva za donošenje propisa kojim će se urediti oblast strateških ulaganja od interesa za Hercegovačko-neretvansku županiju,

21.a)Razmatranje i usvajanje Izvješća Ministarstva gospodarstva o problemima gospodarstvenika HNŽ s prijedlogom Odluke,

b)Informacija Ministarstva gospodarstva o stanju poduzetništva i obrta na području HNŽ u 2012. godini s prijedlogom Odluke,

22.Razmatranje Informacije Ministarstva gospodarstva o održanom Okruglom stolu pod nazivom „Upisne kvote, usklađenost obrazovanja s potrebama gospodarstva“,

23.Razmatranje Informacije Ministarstva gospodarstva s prijedlogom Zaključka o trenutnom stanju u gospodarskom društvu RAMA WERK d.o.o. Prozor-Rama,

24.Razmatranje Informacije Ministarstva gospodarstva o predmetu parničnog postupka pred Općinskim sudom u Mostaru pokrenutog po tužbi tužitelja „Energy 3“ d.o.o. Mostar protiv tuženog Vlade HNŽ,

25.a) Odluka o načinu utvrđivanja i rokovima plaćanja koncesione naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području HNŽ,

b)Odluka o načinu utvrđivanja naknade, načinu i rokovima plaćanja koncesione naknade za dodjelu koncesija na vodama i vodnom dobru u HNŽ,

c)Odluka o načinu utvrđivanja naknada, načinu i rokovima plaćanja koncesione naknade za dodjelu koncesija na lovišta u HNŽ,

26.a)Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o najezdi gubara na području HNŽ s prijedlogom mjera za suzbijanje štetnika,

b)Rješenje o imenovanju koordinacionog tima za suzbijanje štetnika,

27.Odluka  o utvrđivanju visine naknade mrtvozornicima za utvrđivanje nastupa smrti, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području HNŽ,

28.Zaključak o prihvaćanju inicijative za sudjelovanje na projektnom prijedlogu „Razvoj ruralnog turizma u jadranskom zaleđu“,

29.Odluka o izmjeni Odluke o određivanju zapovjednika, načelnika i članova Županijskog stožera civilne zaštite,

30.Razmatranje Izvješća Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo o utrošku namjenskih sredstava na području HNŽ za 2011. i 2012. godinu sa prijedlogom odluka:

a)Izvješće o utrošku sredstva na ime jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta Općini Čitluk,

b)Izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava na ime jednokratne novčane pomoći Općini Čapljina za saniranje štete u JP “Park prirode Hutovo blato“ i Općini Neum za saniranje štete nastale od požara,

c)Izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći jedinicama lokalne samouprave na području HNŽ za financiranje žurnih mjera zaštite i spašavanja koje se moraju provoditi na spašavanju ljudi i materijalnih dobara u tijeku djelovanja prirodne nesreće,

d)Izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih od velikih snježnih padalina i niskih temperatura Općinama: Čitluk, Konjic, Neum, Prozor-Rama, Stolac, Jablanica i Čapljina,

e)Izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći za žurne intervencije Općini Konjic,

31.Razmatranje Izvješća o radu Županijskog stožera civilne zaštite za 2013. godinu,

32.Razmatranje Izvješća o radu Prizivnog/Žalbenog vijeća Vlade HNŽ za razdoblje od 10. svibnja do 19. srpnja 2013. godine,

33.Razmatranje Izvješća o radu Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva za namještenike iz općinskih, gradskih i županijskih tijela državne službe za razdoblje 29.11.2011.godine -29.11.2013. godine,

34.Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Drugostupanjskog stegovnog povjerenstva za namještenike iz županijskih, općinskih i gradskih tijela državne službe,

35.Razmatranje Zaključka Skupštine HNŽ, broj: 02-01-XXIX-362/13 od 30.12.2013. godine u svezi pripreme revidirane odluke o zabrani zapošljavanja,

36.a) Informacija Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave sa sastanka Upravnog odbora projekta rekonstrukcije IV OŠ u Mostaru održanog 11.10.2013. godine u kojoj će biti  smješten Općinski sud u Mostaru,

b)Informacija Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave sa drugog sastanka Upravnog odbora projekta rekonstrukcije IV OŠ u Mostaru održanog 8.11.2013. godine u kojoj će biti  smješten Općinski sud u Mostaru.