1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Poruka korisnicima

PDF Ispis E-mail

Postavljeno na Nedelja, 13 Mart 2011 22:00

Ažurirano Srijeda, 14 Septembar 2011 07:27

Autor Admin

Dobrodošli na sajt e-monitoring.

Ovaj sajt predstavlja jednu od komponenti u CCI-jevom projektu monitoringa rada vlada i parlamenata u BiH, koja bi informacije o radu ovih institucija i pojedinaca u njima (ministara i parlamentaraca) trebala grupisati na jednom mjestu i učiniti dostupnim u svakom trenutku.

Zamisao je da građani BiH imaju na raspolaganju aktuelne inormacije o svim institucijama vlasti u zemlji i svojim direktno ili indirektno izabranim predstavnicima. Čime bi se povećala transparentnost rada vlasti, njena odgovornost i efikasnost.

U tom cilju, nudimo Vam obimnu bazu podataka o različitim aspektima rada vlasti, iz koje možete crpiti podatke za različite vrste analiza, te određene programske alate koji će izradu tih analiza učiniti jednostavnijim.

U ovoj fazi web prezentacija nudi pristup sljedećim informacijama:

Na početnoj strani je modul koji se sastoji iz dva grafikona. Prvi koji ukazuje na trenutno stanje (po posljednjim raspoloživim informacijama) u izvršenju planiranih aktivnosti, svih institucija, u tekućoj godini. Naravno, ukazuje i na neispunjenje zakonske obaveze planiranja svog rada od strane određenih institucija. Grafikon sadrži dva modula prikaza informacija, jedan, koji daje uvid u obim planiranog i ostvarenog zakonodavnog dijela programa, i drugi koji daje pregled ispunjenja cijelokupnih planiranih obaveza za sve institucije. Drugi grafikon pokazuje visinu budžetskih rashoda svakog pojedinačnog nivoa vlasti. Grafikon dodatno predstavlja i brzi izbornik (klikom na naziv neke institucije) za detaljan prikaz informacija o nekoj instituciji ili (kliom na neki stubac u grafikonu) prikaz usvojenog programa rada te institucije.

Ispod ove komponente nalazi se pomoćni izbornik koji nam omogućava da vidimo (grafički predstavljene) dodatne informacije o insitituciji selektovanoj u glavnom grafikonu. Dodatne informacije za selektovanu institucije odnose se se na zakonodavnu aktivnost institucije i to sa različitih aspekata (ishod u instituciji, mjesečna realizacija, ukupna zakonodavna aktivnost), zatim poslanička pitanja i odgovore, te na odnos vlade i parlamenta kroz prizmu realizacije zakonodovanog dijela porgama rada vlade u parlamentu.

Na početnoj stranici se nalazi i komponenta u kojoj je sistematizovan i tabelarno predstavljen dio podataka o institucijama, predstavnicima i mjerama koje su razmatrane u institucijama vlasti. Za „Institucije“ su data tri prikaza: podaci o proteklom vremenu od zadnje održane sjednice, za svaku instituciju (1), broj do sada realizovanih zakona u tekućoj godini (2) i broj razmatranih mjera u tekućoj godini, po institucijama (3). U sekciji  „Predstavnici“, nudi se: informacija o vremenu proteklom od zadnje aktivnosti svakog pojedinog paramentarca (1), o broju postavljenih pitanja i pokrenutih inicijativa (2) i prisustvu sjednicama (3). Posljednja sekcija „Mjere“ daje pregled: „posljednjih“ usvojenih, i „posljednjih“ odbijenih zakona. Svaka od sekcija daje mogućnost uvida u kompletnu listu te sortiranja liste po prikazanim kategorijama. Svaka pojedinačna lista (tabela) se može prikazati kompletna u posebnom prozoru. A svaka prikazana kategorija u tim listama predstavlja link koji vodi do konkretne mjere, institucije ili predstavnika.


Na kraju početne stranice smještene su vijesti o događanjima u institucijama, koje su obuhvaćene predmetom monitoringa. Ova sekcija ima ulogu da ukratko informiše zainteresovane subjekte o završenim i budućim (zakazanim) dešavanjima u institucijama. Vijesti/informacije će biti oslobođene bilo kakvog komentara i kao i svi podaci na sajtu javnosti stavljeni na uvid kao objektivne činjenice, o kojima će svako moći da stvori svoj sud.

Ostale sekcije web stranice, do kojih se dolazi kroz glavni meni na vrhu stranice, nudi daleko više informacija o radu svake specifične institucije, sjednica neke institucije, svakog pojedinačnog predstavnika u institucijama, skupštinskih komisija ili bilo koje konkretne razmatrane ili planirane mjere. Vrijedne spomena su i sekcije „Mjere“ i „Glasanje“. Prva sekcija služi  korisnicima da mogu selektovati i analizirati mjere koje je neka institucija razmatrala, a druga da kompariraju i prate usaglašenost glasanja o pojedinim mjerama u parlamentarnim institucijama vlasti i to na pojedinačnom i stranačkom nivou (i to do nivoa trenutno dostupnih informacija).

Trenutno raspoloživi nivo informacija, iako objektivno nezanemariv, smatramo početnim minimumom i da stranicu imamo namjeru dograđivati i u smislu povećanja obima dostupnih podataka i u raznim programskim mogućnostima selektiranja i analiziranja raspoloživih podataka.

Unaprijed se izvinjavamo za greške i molimo sve koji ih uoče da nas o njima obavijeste na slijedecu mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Protiv nekih objektivnih nemogućnosti dolaska do podataka, usljed neadekvatnog odnosa nekih institucija prema javnosti, imamo se namjeru boriti i učiniti dostupnim što više informacija koje bi građanima omogućile uvid u rad izabrane vlasti. To je, uostalom, njihovo/naše pravo. A obaveza institucija vlasti.

Na kraju, ukoliko podržavate naš rad  molimo Vas da se registrujete i pridružite se grupi građana koje redovno informišemo o ostalim aktivnostima naše organizacije i pozivamo da se uključe u neke akcije.