1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Najava 118. sjednice Vlade Kantona 10

PDF Ispis E-mail

Postavljeno na Utorak, 29 Mart 2011 06:19

 118. redovna sjednica Vlade Kantona 10 održat će se u utorak, 29.03.2011. godine Vlada Kantona 10 će, u utorak, 29.03.2011. godine, sa početkom u 09.00 sati, u zgradi Vlade, održati 118. redovnu sjednicu.
Predviđen je dnevni red od 11 točaka:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 117. sjednice Vlade Kantona 10;
2. Razmatranje nacrta Proračuna za 2011. godinu;
3. Razmatranje nacrta Zakona o izvršavanju Proračuna za 2011.godinu;
4. Razmatranje prijedloga Uredbe o pravima i dužnostima državnih službenika u Kantonu 10;
5. Razmatranje Izvješća o provedenom natječaju za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO i donošenje preporuke;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o odobravanju Studije o opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području Tomislavgrada na lokaciji Jelovača;
7. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva pravosuđa i uprave za 2010. godinu;
8. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za 2010.godinu;
9. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2010. godinu;
10. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2010.godinu;
11. Tekuća pitanja.